Moderaternas historia II

Jag fick faktiskt svar på mailet jag skickade till Beatrice Ask angående hennes uttalande om historieämnet i gymnasieskolan. Jag är förvånad, och positivt överraskad, över att hon svarade. Snabbt, dessutom.

Tack för Din mail. Med tanke på hur media klipper små bitar ur inlägg i en debatt förvånar det mig mest att inte fler historielärare hört av sig. Jag skulle inte drömma om att framhålla historia vare sig som ämne eller den undervisning som ges i utpekat dålig dager. Ämnet historia är synnerligen centralt och jag är väl medveten om att undervisningen på många håll har hög kvalitet.

Mitt inlägg tog emellertid sin utgångspunkt utifrån en aspekt som inte hade framkommit i debatten på vår stämma. Nämligen elevperspektivet. Jag talade om att en hel del elever misslyckas i sina studier därför att de av olika skäl inte är motiverade. Enkelt uttryckt menade jag att detta talar för att öka elevernas möjlighet att själva koncentrera sig på ämnen/inriktning de är intresserade av – åtminstone i gymnasiet. Min uppfattning är att elever som får ägna sig mer åt ämnen de är intresserade av också upptäcker värdet av bredare kunskaper.

Eftersom debatten handlade om historia som kärnämne eller inte var det naturligt att använda det som exempel och vi kan tycka vad vi vill, men många elever uppfattar såväl historia som andra ämnen som tråkiga. Detta är ett dilemma som vi måste hantera eftersom elever som inte är motiverade inte heller tar till sig de kunskaper vi vill förmedla.

Om detta finns mer att säga, men jag nöjer mig med att konstatera att partistämman valde att gå emot partistyrelsen till förmån för uppfattningen att historia skall vara ett kärnämne i gymnasiet. Det är inte något beslut jag är särskilt ledsen över. Vi moderater, bl a under min tid i utbildningsutskottet har tyckt så tidigare också.

Med vänlig hälsning
Beatrice

Föredömligt svarat.

Medias förkortning, och därmed förvanskning, av hennes ord bör media stå till svars för. Att de inte publicerat hela hennes eller andras uttalanden i debatten är emellertid helt förståeligt. Media lever på soundbites, både positiva och negativa, och en politiker borde förstå det.

Jag håller inte med Beatrice om att ökad valfrihet per automatik leder till ett ökande intresse. Det finns en risk att eleverna väljer uppfattat lättare kurser för att komma undan de mer krävande och utmanande kurserna. Lättare kurser = lättare betyg. Det är eftersträvansvärt att eleverna upptäcker värdet av bredare kunskaper, visst, men det är lika eftersträvansvärt att det inte sker på bekostnad av de djupare kunskaperna.

Det mest oroväckande med Beatrices mail är att hon inte har hört av fler historielärare. Lärare och elever deltar inte i tillräckligt stor utsträckning i skoldebatten, ett ämne jag skrivit om tidigare. Detta är oerhört synd. Det är faktiskt lärarnas och elevernas åsikter som betyder mest, inte någon moderat politikers åsikt i Örebro.

/Fred

Det här inlägget postades i Historia, Skola, Sverige. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *