Om

Freon Film skrivs och administreras av Fredrik Clausson (av vänner och elever kallad Fred). Alla texter, med undantag för vissa citat, har tillkommit utan stöd från några organisationer, företag, partier eller syjuntor.

Fred arbetar som gymnasielärare i Lund, men bor i Malmö – där det är lättare att trivas. Vissa yttringar av yrkesstolthet och lokalpatriotism kan inte undvikas. Om personer från andra yrkeskategorier eller landsändar skulle känna sig orättvist behandlade så kan det inte hjälpas vilka yrken de har valt eller var de föddes.

Bloggen startade för ganska länge sedan. I sommaren 2004 började Fred skicka ett ”nyhetsmail” till sina vänner. Det kallades för Faux News och handlade inledningsvis väldigt mycket om The Fox News Channel. Intresset för amerikansk politik har alltid varit stort, men det var inte förrän inför Bushs omvalskampanj som tanken på ett nyhetsbrev förverkligades.

Nyhetsbrevet gjordes snabbt om till en blogg på Blogger (blogspot). Det var först där det blev intressant med antalet sidbesökare. Alla nyhetsbreven lades in i bloggen, i kronologisk ordning. Bloggers funktionalitet var dock begränsad. Tanken om en egen domän var tilltalande och förverkligades snart. Som blogginstrument valdes WordPress, ett beslut som Fred inte har ångrat.

Bloggens innehåll förändrades i takt med att Fred tog de sista stegen till att bli gymnasielärare i engelska och historia. Under 2007, 2008 och 2009 handlade bloggen nästan uteslutande om skolpolitik, med oerhört mycket polemik mot den sittande skolministern.

Den långa luckan mellan 2009 och 2011 förklaras av en föräldraledighet och implementeringen av Gy11, två saker som tagit och fortfarande tar oerhört mycket tid. Från 2011 kommer bloggen framför allt att handla om film och historia. Ett och annat återfall till både skolpolitik och amerikansk politik vore dock inte helt oväntat.

Namnet – Freon Film – har en väldigt logisk förklaring, men det behöver vi inte gå in på här.

Kommentera gärna, men det är inte en mänsklig rättighet att bli publicerad på Freon Film. Mail finnes också:

fred[at]freonfilm.com

Nu får det räcka. Det finns kanske något mer intressant att läsa någon annanstans…