Sveriges bästa ankdamm

[tag]Lund[/tag]s kommun ska spara pengar:

Skolan: Om [tag]lön[/tag]eökningarna stannar på 2 procent klarar sig skola och för[tag]skola[/tag] med sina pengar. Får mindre pengar till andra kostnader.

Några saker om detta:

 • Så mycket för individuell lönesättning och ingångna avtal.
 • Schysst att spela ut lärare mot elever. Om lärarna för högre lön, får eleverna mindre resurser.
 • Gymnasieskolan räknas tydligen inte in i ”Skolan”.
Publicerat i Skola | Etiketter , , | 2 kommentarer

En dator per elev

Alla [tag]elever[/tag] i Sverige borde ha en dator i [tag]skola[/tag]n.

Varför har de inte redan det?

I Sydsvenskan förklarar Jonas Hällebrand, informations och kommunikations teknik-pedagog ([tag]IKT[/tag]) på Gunnesboskolan i Lund, att det beror på:

 • brist på kunskap om IKT
 • skolledningarna som inte vågar ta besluten
 • konservativa [tag]lärare[/tag] som inte kan ta till sig ny teknik

Det var det hela. Eller var det något han glömde? Jag kan räkna upp tre saker till:

 • Pengar
 • Cash
 • Moolah

Givetvis brister kunskapen ibland och skolledningarna tar väldigt lång tid på sig att implementera exempelvis trådlösa nätverk och bärbara [tag]datorer[/tag]. Och vissa lärare har ett visst motstånd till ny teknik. Men ofta beror kunskapsbristen, oviljan och motståndet på att man helt enkelt inte har tillgång till tekniken och att den faktiskt är dyr. På grundskolan har inte alla lärare en dator var, än mindre var elev. Och att inte se den ekonomiska aspekten av detta i dessa besparingstider är att inte se elefanten i rummet.

Publicerat i Skola | Etiketter , , , , | 6 kommentarer

Kravlösa krav, resultatlösa resultat

[tag]Gymnasiepropositionen[/tag] läcker som ett gammalt oljefat:

Ska Sverige vara framgångsrikt på 2000-talet måste vi höja resultaten och höja kraven i gymnasie[tag]skola[/tag]n.

– [tag]Jan Björklund[/tag] (vem annars?)

Är det inte bättre att [tag]resultat[/tag]en blir bättre på det vi redan kräver av eleverna? Varför måste vi kräva mer och hoppas att resultaten blir bättre? Och hur ska antalet studenter öka genom höjda inträdes[tag]krav[/tag]? Med samma resonemang blir höjdhoppare bättre och fler av att man höjer ribban, och det tror inte jag riktigt på.

Publicerat i Skola | Etiketter , , , , | 7 kommentarer

Få tiden att räcka till – jobba mer!

Lärare upplever ofta att tiden inte räcker till, och skulle gilla ett treterminssystem med fler undervisningstimmar.

Sofia Larsen (c) i Svenska Dagbladet. Genom att arbeta mer ska alltså lärarna få tiden att räcka till. Huh?

Elever och [tag]lärare[/tag] sågar inte helt oväntat förslaget.

Publicerat i Politik, Skola | Etiketter , | 2 kommentarer

Förhastad spets

Enligt Sydsvenskan har [tag]spetsutbildningar[/tag]na i Lund inte fyllt sina platser ännu. Det finns inget sensationellt i detta. Det innebär inte att spetsutbildningarna inte är populära. Det innebär inte att de inte kommer att fylla sina platser i framtiden. Det innebär inte att skolorna måste storsatsa på marknadsföring.

Det innebär bara att besluten om att starta spetsutbildningar kom i senaste laget. Skolverket tog de slutgiltiga besluten den 15:e januari. Då var ansökningsperioden redan igång. Två veckor senare – den 29:e januari – stängdes slussarna. Det är inte mycket tid att ordna med ett nationellt intag.

Framför allt är det för tidigt att tro att utbildningarna inte lockar (Sydsvenskan). Särskilt tidigt är det att prata om ett fiasko (Metro, som dessutom fortfarande använder det nedlåtande epitetet ”elitklasser”). Man behöver inte söka sensationer överallt.

Publicerat i Lund, Skola | Etiketter , | 1 kommentar

Det här med lön

 • Put the money where your mouth is!
 • Show me the money!
 • Money is like manure, you have to spread it around, or it smells!

Talessätten är många. Det är helt enkelt dags att lätta på plånboken.

Om ett par veckor ska jag ha medarbetarsamtal, en procedur som inkluderar att jag blir meddelad min nya lön.Vi tillämpar [tag]individuell lönesättning[/tag], så jag borde få lön efter prestation, men så blir det troligen inte.

Det är sista året med [tag]HÖK-07[/tag], avtalet mellan lärarförbunden och Sveriges kommuner, vilket innebär att jag på ett enkelt sätt kan räkna ut min nya lön. I HÖK-07 skulle lärarna få en garanterad lägsta [tag]löneökning[/tag] med 10,2 % fram till och med 2009. I de flesta kommuner har lägstanivån blivit ett tak, med följden att ingen kommer att få mer än 10,2 %. Den individuella lönesättningen finns inte. Om en kommun har väldigt god ekonomi kanske [tag]lärarlöner[/tag]na kan bli högre, men hur många kommuner stämmer det in på? Det är inte konstigt att många lärare vill ha tillbaka tariffsystemet.

[tag]Lars Hemzelius[/tag] (fp) i Trelleborg vill att lärarna får lön efter vilka resultat eleverna presterar på de nationella proven:

Genom regelbundna avstämningar registreras […] en trend som visar på den enskilde lärarens påverkansgrad på den enskilde eleven. Därigenom skapas också möjlighet att lönemässigt premiera de bästa lärarprestationerna avseende kunskapsförmedling.

Hemzelius förslag är givetvis helt galet. Han verkar tro att de nationella proven är universellt objektiva mätinstrument från ovan som inte har några som helst pedagogiska brister. Någon problematisering kring vilken kunskap som förmedlas finns inte.

[tag]Jan Björklund[/tag] (fp) vill inte lägga sig i hur lärarlönerna sätts i kommunerna. För att få kontroll på lönesättningen vill han förstatliga skolan igen –  en lösning som de andra allianspartierna inte vill ha.

Alliansen verkar vara överens om att läraryrkets status bör öka. Med en hög status följer en hög lön. Eller så kan man öka statusen genom att höja lönerna. Om nu inte Jan Björklund kan/orkar/vill göra något för lärarlönerna, så borde man kunna förvänta sig att löneökningarna blir högre än de minimala 10,2 %:en i kommuner där alliansen regerar. Trelleborg, till exempel. Så verkar det inte bli.

Att komma med utspel är enkelt. Snack är billigt. Det är dags att lägga pengarna där munnen är.

Publicerat i Skola | Etiketter , , , , , , | Lämna en kommentar

Flumskolans återkomst

Min fru kom på mig igår. Med att sitta och läsa en regeringsproposition. På en ledig dag. Man skäms ju nästan. Det är långt mellan inläggen nu, men med en ny familjemedlem och ett heltidsjobb blir det inte mycket tid över för att blogga. Det är dock dags nu.

Propositionen handlade i vilket fall om att ta tillbaka skolan till det härliga 50-talet då allting var ordning och reda och fridens liljor i skolans värld. Stadieindelningen är tillbaka. Barnen ska prövas och betygsättas. Lärarna ska veta sin plats. [tag]Jan Björklund[/tag] gör än en gång klart för alla som är verksamma inom [tag]skola[/tag]n: Här är det nya gamla bullar som gäller.

I Sydsvenskan får Björklund gå tå mot tå med Hans-Åke Scherp. Några ”höjdpunkter”:

Provet registrerar kunskapen. I nästa steg kommer det att leda till ökat fokus på de ämnen som prövas. Jag tror att ett system med tidigare prov och betyg får elever och lärare att jobba mer.

– Björklund

Jobbar vi inte tillräckligt? Nä, ge oss några prov att rätta så att vi kan registrera kunskaper. Vi behöver fylla ut vår tid. Det vore ju för jävligt om vi hade tid att prata med eleverna också…

Eleverna lär för proven, inte för att förstå. Forskning visar att om man lägger stor tyngd vid prov och använder det som drivkraft för lärande, så leder det till ett ytligt lärande, det vill säga ett lärande som gör att kunskaperna upprätthålls bara över provet och lite till.

– Scherp

Jag håller med [tag]Hans-Åke Scherp[/tag], gör det mig till flumpedagog?

[tag]Flumskola[/tag] är en skola där målen är otydliga, inga krav ställs, inga kvalitetskontroller görs. Då sjunker resultaten utan att man vet om det.

– Björklund

Eftersom vi nu vet om att resultaten sjunker – det visar ju alla undersökningar, eller hur, Björklund? – då kan vi ju inte ha en flumskola, eller?

Flum kan vara positivt om man ser något i begynnelsebokstäverna där f står för fördjupande, l handlar om lärande, u handlar om utveckling och m om medskapande.

– Scherp

Lancefestivalen har startat en regelrätt folkrörelse som ska ta över prefixet ”flum”. Christermagister, Mats, Marie, Monika, Jeppe, Janis och Sanna har alla gått med. Scherp tänker också köpa en tröja, det kan vem som helst göra.

Det är kanske dags att ta över begreppet, men jag vet ännu inte om jag är mogen. Jag tycker fortfarande att det är Björklund som är flummig. Jag ska ta en funderare, sen kanske jag också spenderar några kronor på en vacker tröja…

Publicerat i Skola | Etiketter , , , | 10 kommentarer

En annan inspirationskälla

Skolpolitiker tittar på dokumentärserien [tag]Klass 9A[/tag] eller reality-program som Super Nanny för inspiration till förändring inom [tag]skola[/tag]n. De tittar på statistiken och söker enkla och billiga lösningar för att förbättra siffrorna. De borde titta på dokumentären Förgrymmade ungar istället.

Vill man ha ungar som lyder kan man med ganska enkla medel få det. Problemet är att man får ungar som lyder order utan att ifrågasätta varför. Plötsligt befinner man sig på ett sluttande plan där det värsta i människan tittar fram.

[tag]Förgrymmade ungar[/tag] är en intressant dokumentär som visar på hur [tag]skoldebatten[/tag] har lett till en konsensus som inte längre handlar om att skapa [tag]kritiskt tänkande[/tag] människor, utan att skapa människor som inte ifrågasätter [tag]auktoritet[/tag]er. Undrar om [tag]Jan Björklund[/tag] inser vilka maktmedel han leker med.

”Jag lydde bara order.”

Publicerat i Skola | Etiketter , , , , , , | 3 kommentarer

Missförstånden fortsätter

[tag]Illmar Reepalu[/tag] besvarar nu kritiken mot sin, inte helt orginella, idé om att [tag]elever[/tag]na i Malmö ska utvärdera sina [tag]lärare[/tag]:

Jag förstår att det finns lärare som upprörs av att eleverna får en sådan möjlighet. Kanske till följd av den vrångbild som sprids, där det hävdas att eleverna skall sätta [tag]betyg[/tag] på lärarna och att det skall ligga till grund för lärarnas löner.

Han går till särskilt skarp kritik mot [tag]Metta Fjelkner[/tag], ordföranden för Lärarnas Riksförbund – det lilla lärarfacket:

Jag har vid flera tillfällen nyligen debatterat med Metta Fjelkner och hon vet att jag inte talar om betyg utan om omdömen. Hon vet att detta inte skall ligga till grund för någon lönesättning. Därmed faller också hennes hänvisning till forskarkritiken, som bygger just på den förfalskade bild hon åberopar.

Bilden av att [tag]utvärdering[/tag]arna skulle utgöra betyg har förstärkts av att media, bland annat Sydsvenskan, inte riktigt har förstått skillnaden mellan betyg som myndighetsutövning och betyg som allmänt ord.

Sedan ska det sägas att inte heller Reepalu har alla hönsen hemma:

Jag är förvånad över att en hög representant för lärarna hyser stor misstro mot eleverna, vilket i sig indikerar ett större problem.

Han går inte in på vilket det större problemet skulle vara. Jag funderar fortfarande…

Publicerat i Skola | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Ett skolcitat

Från Malmös kommunfullmäktige igår, då man diskuterade Ilmar Reepalus förslag om att [tag]elever[/tag]na ska [tag]betyg[/tag]sätta Malmös [tag]lärare[/tag]:

Det är att undervärdera lärarkåren att ta hjälp av tioåringar för att se om den är kompetent.

– Patrick Reslow (m)

Webb-TV-länk

Publicerat i Skola | Etiketter , , | 8 kommentarer