OM

Freon Film är en blogg som drivs av Fredrik Clausson – av vänner och elever kallad ”Fred” – en gymnasielärare som undervisar i Engelska, Historia och Film- & TV-kunskap på Polhemskolan i Lund.

Här ägnar han sig åt att skriva om den gyllene eran i Hollywood från slutet av 1920-talet till slutet av 1960-talet, med särskild fokus på animerade kortfilmer från tidsperioden.

That’s All, Folks! Eller, som det översattes i det danska 80-talsprogrammet, Så er der tegnefilm: Så får I ikke mere for den 25-øre!